Αν θέλεις να είσαι πρόβατο, τουλάχιστον διάλεξε το σωστό χρώμα...
Σύντομα κοντά σας.